REKLAMAČNÍ ŘÁD

  • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Záruční doba na námi dodávané zboží činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
  • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada,má kupující nárok tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, neodborné montáže, nesprávného používání, nebo jiného nesprávného zásahu.
  • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění.
  • Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání zásady obecné hygieny.
  • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj.dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
  • Podle občanského zákoníku č.367/2000 má kupující právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je vhodné prodávajícího kontaktovat (emailem, telefonicky, osobně,..) a domluvit se na způsobu vrácení zboží. Nepoškozené zboží pak dohodnutým způsobem doručit zpět do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodejci. Po obdržení vráceného zboží, nejpozději však do 14 dnů od data, kdy zákazník doručil odstoupení od smlouvy, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat ceně zboží včetně dopravy. Zboží se nevrací na dobírku. Takto zasílané zboží se nepřijímá a vrací se zpět odesílateli.
  • Prodávající odpovídá za dodání zboží bez vady. Pokud je dodáno kazové zboží, má zákazník právo na jeho výměnu nebo opravu. Není-li jedno z toho možné, lze odstoupit od smlouvy nebo vyjednat slevu z kupní ceny všemi komunikačními prostředky uvedenými v sekci kontakt.
  • Vyskytne-li se v záruční době vada na výrobku je nutné rozlišit, jestli se jedná o podstatné nebo nepodstatné porušením kupní smlouvy. Při podstatném porušením kupní smlouvy má kupující právo si vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne v zákonné lhůtě.
  • Formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný ke stažení zde.
×

Splátková kalkulačka ESSOX