Jak nás kontaktovat?


Nákupní košík

0 položek

za 0


Úvodní Hudební škola Yamaha


Hudební škola Yamaha


 

HUDEBNÍ ŠKOLA    Oficiální  stránky Yamaha škol: www.yamahaskola.cz

Naše hudební škola nabízí programy dětem již od 4 měsíců, ale vítani jsou hudební nadšenci jakéhokoli věku!
Těšíme se na Vás!

 

Důležitá oznámení: 


Od pondělí 29.1.2018 do pátku 2.2.2018 se nevyučuje z důvodu pololetních prázdnin.

Budeme se na Vás těšit od pondělí 5.2.2018, kdy začíná druhé pololetí.

 

Důležité informace:

Do předškolních oborů se můžete přihlásit kdykoli v průběhu roku.

Můžete se zúčastnit bezplatně ukázkové hodiny ( po domluvě) a potom se rozhodnout, zda budete kurzy navštěvovat.

Školné se platí na pololetí ( září-leden, únor-červen).

Pokud má žák 4 a více po sobě jdoucích zameškaných lekcí, podložených lékařským potvrzením a písemnou žádostí rodiče zaslanou nejpozději do ukončení daného pololetí, je žákovi uznána sleva na další pololetí, nebo daná částka vrácena zpět.

O prázdninách a svátcích nevyučujeme stejně jako na ZŠ.

Každá lekce trvá 45 minut.

V každém pololetí Vám garantujeme 16 lekcí.

V případě nepřítomnosti lektora bude hodina nahrazena nebo suplována jiným lektorem.

 

Naše programy:

 • ROBÁTKA - pro děti od 4 do 18 měsíců, skupina 8 - 12 dětí, cena 2.100,- Kč za pololetí
 • PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ - pro děti od 18 měsíců do 4 let, skupina 8 - 12 dětí, cena 2.100,- Kč za pololetí
 • RYTMICKÉ KRŮČKY - pro děti od 4 let, skupina 8 - 10 dětí, cena 2.100,- Kč za pololetí
 • HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU - od 5-6 let, skupina 5 - 8 žáků, cena 2.200,- Kč za pololetí
 • HRA NA KEYBOARD - od 6 let, skupina 5 - 8 žáků, cena 2.400,- Kč za pololetí
 • AKUSTICKÁ KYTARA - od 6 let, skupina 5 - 8 žáků, cena 2.200,- Kč za pololetí
 • ELEKTRICKÁ KYTARA - od 8 let, skupina 3 - 5 žáků, cena 2.400,- Kč za pololetí
 • POPULÁRNÍ ZPĚV MINI - od 6 - 8 letskupina 3 - 6 žáků, cena 2.200,- Kč za pololetí


Výuka probíhá 1x týdně 45 minut.Kontakt:
Hudební škola Yamaha
Divadelní 1
Plzeň
301 00

číslo účtu jen pro PRVNÍ KRUČKY K HUDBĚ 2900431163/2010
číslo účtu pro ostatní obory: 670100-2207951005/6210
variabilní symbol: datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, den a hodina výuky

 

E-mail: skola@houdek.cz
Telefon: 720 186 499

 

 

Co jsou "Robátka"?

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie.

Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry.

Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí. Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života - koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci… je tuleň Robbie. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

Co jsou "První krůčky k hudbě"?

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností).

Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek.

Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Co jsou "Rytmické krůčky"?

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména:

 1. vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje
 2. rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel
 3. intonace pomocí solmizačních slabik
 4. orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů
 5. cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby

Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje…) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání.

 

 č.1
 č.2
 č.3
 č.4
 č.5
 č.6
 č.7
 č.8
 č.9
 č.10
Hudení škola YAMAHA
 č.12

[Přeskočit navigaci]

Hudební škola Yamaha

Naše hudební škola YAMAHA nabízí programy dětem již od 4 měsíců, ale vítani jsou hudební nadšenci jakéhokoli věku!

Kamenná prodejna

Adresa:
Divadelní 1, Plzeň, 301 00

Otevírací doba:
Po-Pá 9:00 - 18:00
So 9:00 - 12:00

 

Telefon:  377 223 504
Mobil:  777 610 374
Skype: Skype Me™!
E-mail: obchod@houdek.cz

       


Novinky emailem

Na zadaný e-mail Vám budeme zasílat informace o našich nových službách, akčních nabídkách a nových informací. Zasílání můžete kdykoliv zastavit.